Rólunk


A MOL Nyrt. Dunai Finomító Természetbarát Szakosztálya 1974-ben alakult meg. A turista szakosztály megalakítása Georgiades Gábor nevéhez fűződik. Persze annak idején más néven szerepelt a szakosztály, a neve Dunai Kőolajipari Vállalat Sport Klub Természetbarát Szakosztálya volt. Ebben az időben, mai szemmel nézve könnyű volt a szakosztály működtetése, főleg ami az anyagiakat illeti. A vállalat ingyen rendelkezésünkre bocsátotta az autóbuszát, így vált lehetővé a többnapos túrák megszervezése. Mondani sem kell, igen olcsó volt résztvenni a szakosztály túráin. Az OKGT keretében működő turista szakosztályok évente kétszer mérték össze a tudásukat a tájékozódási versenyekben. Visszaemlékezve, volt év amikor mi vittük el a pálmát. Gábor egyébként is megszállottja volt a versenyrendezésnek, nemhiába volt a Magyar Természetbarát Szövetség Verseny Albizottságának tagja 1990 és 2004 között. Vérében volt a versenypálya kitűzése, nagyon kevés reklamációt kapott a verseny kiértékelése során.

Sajnos az alapító tagok közül sokan már nincsenek soraink között. Gábor sincs, Ő 2004-ben távozott el közülünk. Nekem a Finomítóban kollégám volt, turista barátom, nagyon sok emlék fűz hozzá. Énmagam és feleségem 1982-ben csatlakoztunk a turisták népes táborához. Azelőtt magányosan jártam a hegyeket, szűkebb ismerőseim társaságában, hátizsákkal, sátorral, hálózsákkal. Pár év eltelte után mind többet segítettem Gábornak a jutalomtúrák lebonyolításában. 1985-ben vettünk részt eloször „jutalomtúrán”, ami általában 1 hetes külföldi túrát jelentett. NDK-ban debütáltunk, az Érchegységben és Szász Svájcban jártuk be az EB útvonal egy részét. Innentől kezdve, - mivel gyűjtőszenvedélyem folytán mind több anyag áll rendelkezésemre - könnyebb rekonstruálni szakosztályunk történetét.

A szakosztályt főleg a jutalomtúrák kapcsán szeretném bemutatni a mostani tagoknak, valamint mindazoknak akik honlapunkra ráakadnak. A képeken sok ismerős arccal fognak találkozni tagjaink. A távolabbi évekről hiányos adatok állnak rendelkezésemre. Egy-két régi tagunknál, - akik már abbahagyták az aktív túrázást,- talán elő fog kerülni honlapunkra való anyag. Megpróbálom bemutatni éves túreterveinket visszamenőleg, a jutalomtúra kiírásokat, a tagok névsorát, a teljesítmény adatokat, és egyéb más hasznos információkat. Az archívum feltöltését folyamatosan fogjuk végezni Endi fiammal, talán ebben az évben be is tudjuk fejezni.

Honlapunknak hármas célja van. Az egyik az, hogy naprakész adatokkal ellássa jelenlegi tagjainkat. A második cél, emléket állítani korábbi tagjainknak, akik több éven keresztül munkálkodtak a szakosztály működtetésében. A harmadik pedig azoknak a természetkedvelő embereknek szól, akik a honlapon megtalálható képek, beszámolók alapján kedvet kapnak egy-egy túra bejárására, környezetünkben található hegységek felfedezésére.

Muskovics András
szakosztályvezető

© 2006-2023 természetbarátok.hu